ruen logo
Начало
Структура на управлениe
Предмет на дейност:
Документи и сертификати
Структура на дружеството:
  1. КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД
  1. ПЛАСТИК АД
  2. РУЕН ТРАНСПОРТ АД
  3. АВТОРЕМОНТ АД
  4. ЕЛПО АД
  5. РИОС ИНВЕСТ ООД
Бъдещо развитие
Контакти
Актуално

Valid HTML 4.01 Transitional

Напред ->
“КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД - КЛОН

През годините след създаване на Дружеството са извършвани услуги на клиенти от страната и чужбина изразяващи се в:
Кераминженеринг

Кераминженеринг

Кераминженеринг